„Eurydice“ pristato naują ataskaitą apie mokymo laiką Europoje 2016-2017 m. m.

InstructionTime 2016-17 - Cover Europos Sąjungos Taryba išsikėlė tikslą iki 2020 m.  sumažinti 15-mečių, turinčių žemus skaitymo, matematikos ir gamtos mokslų pasiekimus, skaičių iki mažiau nei 15%. Kaip Europos šalys ketina šio tikslo pasiekti?

Efektyvus mokymasis priklauso nuo daugelio veiksnių, tačiau vienas esminis elementas mokinių mokymesi yra jiems prieinamas mokymo laikas. Kaip šalys gali geriausiai organizuoti ribotą laiką tarp skirtingų dalykų, užtikrinant, kad visi mokiniai turėtų galimybę plėtoti savo mokymosi potencialą įvairiose srityse?

Šioje ataskaitoje nagrinėjamas rekomenduojamas minimalus mokymo laikas bendrajame ugdyme 2016-2017 m. m. 42 Europos švietimo sistemose. Ataskaitoje pateikiamos nacionalinės diagramos, iliustruojančios duomenis pagal šalis ir pagal mokomąjį dalyką. Lyginamoji apžvalga nagrinėja politikos pokyčius, kurie įvyko per pastaruosius metus dėl rekomenduojamo mokymo laiko ir jo pasiskirstymo tarp  dalykų. Ypatingas dėmesys skiriamas keletui dalykų, kurie šiuo metu ypač svarbūs Europos lygmeniu: skaitymas, rašymas ir literatūra, matematika, gamtos mokslai, kalbos ir kūno kultūra.

„Eurydice“ tinklas daugiau nei du dešimtmečius renka duomenis apie mokymo laiką ir nuo 2010 m. kasmet atnaujinamus duomenis galima rasti „Eurydice“ interneto svetainėje.

Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe

 

Jurgita Verikienė

Mokyklų išorinio vertinimo skyriaus metodininkė

El. paštas: jurgita.verikiene@nmva.smm.lt