Agentūros darbuotojai domisi Latvijos patirtimi plėtojant švietimo kokybę

Agentūros darbuotojai skleidžia savo patirtį ir domisi Latvijos patirtimi plėtojant švietimo kokybę.

2017 m. birželio 1–2 dienomis Agentūros darbuotojai dalyvavo tarptautiniame seminare Latvijoje „Švietimo kokybė: Latvijos ir Lietuvos patirtis“. Siekiama keistis patirtimi plėtojant abiejų šalių švietimo kokybės užtikrinimo sistemą.

Seminaro metu Agentūros darbuotojai susipažino su Latvijos valstybinės švietimo kokybės tarnybos veikla. Šios tarnybos tikslas – užtikrinti švietimo kokybę, įstatymų laikymąsi įgyvendinant švietimo tikslus, teikti pagalbą organizuojant ugdymo procesą. Latvijos valstybinės švietimo kokybės tarnyba registruoja mokslo institucijas ir mokymo įstaigas, kurios įgyvendina suaugusiųjų mokymo programas, akredituoja įstaigas, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, išduoda sertifikatus privačiai mokytojų veiklai, įvertina neformaliuoju būdu įgytas profesines kompetencijas, renka ir analizuoja informaciją, reikalingą švietimo politikos formavimui ir įgyvendinimui.

Agentūros darbuotojai lankėsi dvare įsikūrusioje Zaleniekų komercijos ir amatų mokykloje, Jelgavos 4-oje vidurinėje mokykloje, susipažino su šių mokyklų veikla, sukurtomis ugdymosi aplinkomis, vykdomais projektais bei praktiniais Latvijos valstybinės švietimo kokybės tarnybos vykdomos švietimo kokybės stebėsenos aspektais.

Jelgavos valstybinė gimnazija pristatė nacionalinį projektą, kuriame dalyvauja šimtas Latvijos mokyklų. Šiose mokyklose ugdymas organizuojamas bendrųjų kompetencijų pagrindu, siekiama kurti ugdymosi procesą, kuris sudarytų galimybes mokiniams plėtoti savivaldaus mokymosi gebėjimus, spręsti realaus gyvenimo problemas, mokytis bendradarbiaujant.

Su Latvijos valstybinės švietimo kokybės tarnybos darbuotojais aptarti bendradarbiavimo planai.

Nuotrauka 1 Nuotrauka 2 Nuotrauka 3 Nuotrauka 4 Nuotrauka 5 

autor. Laima Paurienė, Diana Verbiejienė

 

Ilona Jašinauskienė

Informavimo ir administravimo skyriaus metodininkė

El. paštas: ilona.jasinauskiene@nmva.smm.lt