Įvyko refleksijos dienos Šiauliuose ir Vilniuje

2017 m. balandžio 11 d. Šiaulių sanatorinėje mokykloje ir balandžio 13 d. Vilniaus Antakalnio progimnazijoje vyko tradicinės refleksijos dienos mokyklų veiklos kokybės išorės vertintojams. Šių metų tema – „Mokyklų grįžtamasis ryšys po išorinio vertinimo“.

Refleksijos dienose dalyvavo 2016–2017 m. vertintų mokyklų komandos, mokyklų veiklos kokybės išorės vertintojai, Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus bei Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros darbuotojai.

Refleksija – tai visų pirma žvilgsnis į save, su kokiomis problemomis susiduria išorės vertintojas, su kokiomis – mokyklos vadovas, kaip tas problemas sprendžia. Renginių metu mokyklų komandų atstovai pasidalijo mintimis bei įžvalgomis, kas keitėsi po išorinio vertinimo mokykloje, išsakė savo nuomonę apie išorinio vertinimo naudą mokytojui, mokyklai ir vadovui, paanalizavo vykusį išorinio vertinimo procesą.

Renginiuose dalyvavę išorės vertintojai galėjo išgirsti mokyklų komandų pasisakymus apie išorinio vertinimo proceso privalumus, padiskutuoti dėl tobulinimo. Dirbdami darbo grupėse jie turėjo galimybę išsakyti savo problemas, kartu su mokyklų komandų atstovais paieškoti problemų sprendimo būdų.

Refleksija buvo naudinga, nes kalbėta apie mokyklos veiklos tobulinimą po išorinio vertinimo. Veiklas galėjo reflektuoti ir Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus darbuotojai, mokyklų komandos ir išorės vertintojai.

Apibendrinant renginius, buvo pažymėta, kad išorinio vertinimo sėkmingumas priklauso nuo visų dalyvaujančių vizijos bendrumo. Tas pradėtas darbas kartu su mokyklomis ir Ugdymo plėtotės centru tobulinant išorinį vertinimą ir pagalbą mokykloms bus tęsiamas. Buvo prašoma toliau dirbti kartu, reflektuoti išorinio vertinimo procesą, siųsti siūlymus dėl vertinimo ir įsivertinimo procesų stiprinimo.

Renginių akimirkos 

nuotrauka 1 nuotrauka 2

nuotrauka 3 nuotrauka 4

nuotrauka 5 nuotrauka 6

nuotrauka 7 nuotrauka 8

autor. Diana Verbiejienė

 

Diana Verbiejienė

Mokymų ir vertintojų atestavimo skyriaus metodininkė

El. paštas: diana.verbiejiene@nmva.smm.lt