Pasidžiaukime mokyklomis, kuriose gera mokytis

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, analizuodama mokyklų pateiktų įsivertinimo ir pažangos anketų duomenis, supažindina Lietuvos švietimo bendruomenę su įsivertinimo rezultatais ir teikia rekomendacijas.

Remdamiesi mokyklų tiesioginėje interneto sistemoje www.iqesonline.lt atliktais tėvų ir mokinių apklausų rezultatais galime pasidžiaugti bendruomeniškomis, solidariomis mokyklomis, kuriose vaikai jaučiasi savi, o tėvai patenkinti mokyklos teikiamomis paslaugomis, mokyklos mikroklimatu, santykiais. Iš 64 teiginių, vertinančių mokyklos mikroklimatą, santykius, bendruomeniškumą, tapatumo jausmą, buvo atrinkti 30 teiginių, labiausiai akcentuojančių mokinių pasitenkinimą mokykla, tarpusavio santykius, įsitraukimą į veiklas, teikiamą pagalbą. Prie kiekvieno atrinkto teiginio pateikiama iki penkių (arba iki septynių, kai kelios mokyklos turi tą pačią teiginio reikšmę ir dalijasi ta pačia vieta) šalies mokyklų, kuriose šie teiginiai  patenka tarp aukščiausių reikšmių ir aukščiausių skaitinių verčių (3,4–4), t. y. mokiniai ir tėveliai pažymėjo daugiausiai atsakymų „visiškai sutinku“. Taigi, iš 700 mokyklų, atlikusių apklausas pagal statistinius reikalavimus, 58 mokyklos patenka pagal tam tikrus apklausos teiginius į pirmąsias penkias vietas. Kai kurios mokyklos į pirmuosius aukščiausiai įvertintų teiginių penketukus patenka net po kelis kartus. Gera atmosfera mokykloje dažniau gali pasidžiaugti mažesnių miestelių, kaimų mokyklos ar mokyklos su specifine pakraipa (konsultaciniai-mokymo ar daugiafunkciai centrai, suaugusių ar specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams skirtos mokyklos). Į penketukus patenka mokyklos, garsios ne tik gerais mokinių pasiekimais, bet ir galinčios pasigirti gera bendruomenės narių savijauta mokykloje, pavyzdžiui, Vilniaus licėjus, Vilniaus Simono Daukanto gimnazija, Alytaus Jotvingių gimnazijai, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijai, Šilutės Vydūno gimnazija, Šalčininkų r. Butrimonių pagrindinė mokykla, Širvintų r. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinė mokykla ir kt.

Džiugu, kad atsiranda vis daugiau mokyklų, kuriose vyrauja tiek mokinių, tiek tėvų palankus požiūris ne tik į gerą mokymąsi, bet ir į mokinių jauseną bei bendruomeniškas veiklas mokykloje.

Pridedamas atrinktų teiginių sąrašas ir mokyklos, kuriose šie teiginiai buvo įvertinti geriausiai.

Priedas 1

Priedas 2