Tarptautiniame SICI renginyje Vilniuje buvo diskutuojama apie įsivertinimo ir išorinio vertinimo poveikį (papildyta)

 

pav.Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra 2014 m. gegužės 26-28 dienomis Vilniuje organizavo tarptautinės švietimo inspektorių asociacijos konferenciją „Įsivertinimo ir išorinio vertinimo poveikis tobulinant mokyklų veiklos kokybę“.

Tarptautinė švietimo inspektorių asociacija (angl. SICI – The Standing International Conference of Inspectorates) įkurta 1995 m. ir šiuo metu jungia 32 narius. Asociacijos tikslai:

–          dalintis ir keistis informacija apie švietimo ir vertinimo sistemas;

–          palaikyti vertintojų profesinį augimą ir tobulinimą;

–          jungti asociacijos narius organizuojant ir įgyvendinant mokyklų vertinimo projektus.

Kasmet SICI narės organizuoja 3 – 4 tarptautines konferencijas ir vieną Generalinę Asamblėją.

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra yra SICI narė nuo 2007 m. Šiemet pirmą kartą SICI renginys vyko Lietuvoje, Vilniuje. Konferencijoje dalyvavo virš 70 mokyklų vertintojų iš Škotijos, Norvegijos, Kipro, Olandijos, Prancūzijos, Vokietijos, Estijos, Anglijos, Slovakijos, Čekijos, Serbijos, Portugalijos ir Lietuvos. Renginio tikslai buvo:

–          diskutuoti apie įsivertinimo ir išorinio vertinimo poveikį tobulinant mokyklą;

–          diskutuoti apie sąsajas tarp vertinimo ir kūrybiškumo;

–          diskutuoti kaip vertinimas įtakoja mokyklos tobulinimą.

Konferenciją atidarė SICI  generalinio sekretoriato pavaduotojas čekas Petr Drabek ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos viceministrė Genoveita Krasauskienė.

Pirmąją darbo dieną dalyviai išklausė 4 pranešimus. Švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų biuro vedėjas Ričardas Ališauskas skaitė pranešimą „Trumpa Lietuvos mokyklų inspektavimo istorija: Shift ir Ctrl/Schift“. Viešnios iš Norvegijos Švietimo ir mokymų direktorato Annemarie Bechmann Hansen ir Bente Barton Dahlberg kalbėjo apie simbiozę tarp plėtotės, paramos ir kontrolės mokykloms. Alan Urquhart, Škotijos švietimo inspektorius, pasakojo apie sąsajas tarp mokyklų vertinimo ir kūrybiškumo, t.y. kaip inspektavimas skatina/stimuliuoja kūrybiškumą mokyklose. Adrian Gray, Anglijos inspektorius (Ofsted), dalinosi patirtimi apie savo šalies inspektavimo ir darbo su gabiais vaikais patirtį.

Antrąją konferencijos dieną užsienio delegatai pasiskirstė į grupelės ir vyko į šešias Vilniaus mokyklas. Vizito tikslas – remiantis informacija apie mokyklą, kuri dalyviams buvo išsiųsta dar prieš atvykstant į Lietuvą, ir bendraujant su mokyklos bendruomene, įvardinti stipriuosius ir tobulintinus mokyklos veiklos aspektus.

Remiantis mokyklų išorinio vertinimo ir įsivertinimo duomenimis Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra atrinko vizitams mokyklas: „Ąžuolyno“ progimnaziją, „Versmės“ katalikiškąją gimnaziją, „Žemynos“ gimnaziją, „Žėručio“ pradinę mokyklą, Simono Daukanto gimnaziją ir Šolomo Aleichemo ORT gimnaziją. Visose šiose mokyklose 2011 – 2013 m. vyko išorinis vertinimas. Pristatydamos savo veiklas mokyklos rodė pokyčius vykstančius po išorinio vertinimo. Kiekviena mokykla pasirinko savitą pristatymo scenarijų. „Ąžuolyno“ progimnazija su svečiais organizavo diskusiją apie mokytojų kompetencijų auginimą, metodinės tarybos veiklą, diferencijavimą pamokoje, mokinių asmeninės pažangos matavimą, mokyklos tobulinimo partnerio (angl. SIP – School Improvement Partner) pagalbą. „Versmės“ katalikiškoji gimnazija sudarė galimybes delegacijos nariams stebėti pamokas. Žemynos gimnazija įtraukė užsienio svečius į pokalbį apie naujus ugdymo metodus ir būdus, ugdymo veiklos diferencijavimą ir individualizavimą, mokinio pažangos stebėjimą, mokyklos veiklos įsivertinimą ir sąsajas su išoriniu vertinimu. „Žėručio“ pradinė mokykla parodė mokinių kūrybines dirbtuves, kaip neformalusis švietimas papildo formalųjį, t.y. svečiai stebėjo ugdomąją veiklą klasėse ir mokyklos kieme. Simono Daukanto gimnazijos mokytojai ir mokiniai pristatė projektinės veiklos pavyzdžius, kalbėjo kas vyksta po išorinio vertinimo stiprinant tobulintinus pamokos aspektus (mokymo ir gyvenimo ryšys, individualizavimas, diferencijavimas). Šolomo Aleichemo ORT gimnazijoje buvo diskutuojama apie gabių mokinių atpažinimą ir ugdymą, pristatoma metodinių grupių veikla.

Trečiąją konferencijos dieną svečiai pristatė vizitų mokyklose įžvalgas. Svarbu  pažymėti, kad užsienio vertintojai įvardino stipriuosius ir tobulintinus aspektus ne tik kiekvienai mokyklai atskirai, bet ir bendrai nacionaliniam lygmeniui. Svečiai kaip stipriąsias puses minėjo, kad visos mokyklos naudoja įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenis mokyklų tobulinimui, mokyklose stipri lyderystė, puikus mokymosi mikroklimatas, geras etosas, drąsūs ir malonūs mokiniai, kurie puikiai bendrauja anglų kalbą. Dažniausiai įvardinta mokyklų tobulinimo kryptis buvo pamokos tobulinimas. Nacionaliniam lygmeniui pasiūlyta daugiau dėmesio skirti įgalinant vadovus ir jų komandas profesionaliau naudoti įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenis tobulinant mokyklas ir  koncentruotis į pagalbą mokykloms, ypač skatinti mokyklų partnerystę.

Konferencijos dalyviai klausėsi Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktoriaus pranešimo „Nuo vertinimo link tobulinimo: Lietuvos patirtis“. Portugalijos inspektorė Ana Márcia Pires pristatė savo šalies mokyklų vertinimo patirtį. Šie pranešimai ir vizitai į mokyklas buvo pagrindas besitęsiančioms diskusijoms, kurios vyko ne tik darbo, bet kavos pertraukų metu.

Užsienio svečiai turėjo galimybes susipažinti su mūsų šalies kultūriniais objektais, istorija. Jie lankėsi Vilniaus universiteto bibliotekoje. Ekskursiją po Vilnių vedė jaunieji gidai, Viršuliškių mokyklos mokiniai, kurių žiniomis ir šiltu bendravimu  buvo sužavėti užsienio inspektoriai. Taip pat visi renginio dalyviai klausėsi Nacionalinės M. K. Čiurlionio gimnazijos mokinių koncerto. Ten pat vyko ir iškilminga renginio vakarienė.

Paskutinę renginio dieną konferencijos dalyvius pasveikino Švietimo ir mokslo ministras prof. dr. Dainius Pavalkis. Visą renginį apibendrino Aidas Aldakauskas, Švietimo kokybės ir regioninio departamento direktorius. Jis pabrėžė, kad vykstantys mokyklų vertinimo/inspektavimo pokyčiai kelia naujus iššūkius ir klausimus, susijusius su vertinimo kultūros kaita. Baigdamas renginį SICI generalinio sekretoriato pavaduotojas čekas Petr Drabek akcentavo ir džiaugėsi, kad Vilniaus konferencijoje buvo tikslingai vedama link SICI asociacijos tikslų – susitikimo metu buvo dalijamasi informacija apie išorinio vertinimo svarbą ir poveikį, daug diskutuojama, keliami klausimai bei užmezgami ryšiai.

 

Vida Kamenskienė,

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros

Mokymų ir išorės vertintojų akreditavimo skyriaus vedėja

 

Renginį organizavo Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra.

SAM_8631    SAM_8542

 

SAM_8652    SAM_8642

Renginio pranešimai:

Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos viceministrės kalba

Lietuvos pranešimas „Shift & Ctrl/Shift?“

NMVA pranešimas

Education Scotland (UK) pranešimas

Ofsted (UK) pranešimas

Norvegijos pranešimas

Portugalijos pranešimas