Kviečiame teikti informaciją apie 2015 m. planuojamas vertinti mokyklas

Maloniai primename, kad vadovaujantis Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 13.1 punktu iki einamųjų metų gegužės 20 d. turėtumėte agentūrai pateikti siūlomų vertinti mokyklų sąrašą vieneriems metams ir informaciją apie siūlomas vertinti mokyklas per kitų dviejų metų laikotarpį.

Jei turite klausimų, kreipkitės:

tel.: (85) 277 9024, el.paštu: snieguole.vaicekauskiene@nmva.smm.lt,

Mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo skyriaus vedėja Snieguolė Vaičekauskienė.