Pavasario konferencijos atgarsiai

 

Šių metų balandžio 15 dieną Šiaulių Lieporių gimnazijoje įvyko tradicinė Kokybės siekiančių mokyklų (KSM) klubo konferencija, kurią organizavo Kokybės siekiančių mokyklų klubas, Šiaulių Lieporių gimnazija, Šiaulių m. savivaldybės švietimo centras ir Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra (NMVA).

Konferencijoje dalyvavo 150 dalyvių, iš 12 Lietuvos savivaldybių.

Konferencijos temos žodžiai lyg kertiniai akmenys atskleidžia apie ką kalbėjo ir diskutavo konferencijos dalyviai. Kitaip galima būtų pasakyti, kad konferencijos dalyviai kalbėjo apie Gerą mokyklą, apie kelius link jos, apie mokymosi kelią, kuriuo nuolat tenka eiti visai mokyklos bendruomenei, siekiant pažangos.

Konferenciją pradėjo Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktoriaus Gražvydo Kazakevičiaus pranešimas – Geros mokyklos koncepcijos pristatymas. Pristatydamas minėtą koncepciją, G. Kazakevičius paragino Kokybės siekiančių mokyklų narius, kitus konferencijos dalyvius savo kasdienėje veikloje kurti gerą mokyklą, kuri sudarytų sąlygas kiekvienam jos bendruomenės nariui siekti asmeninės pažangos. Vėliau kalbėjo konferencijos šeimininkai – Šiaulių Lieporių gimnazijos atstovai: direktorė Sigita Malinauskienė kalbėjo apie lyderystės skatinimo svarbą įstaigos ir kiekvieno jos bendruomenės nario asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui, kalbėjo apie išorinio vertinimo ir įsivertinimo sąveiką bei jų sukeltus impulsus įstaigos kaitai, jos veiklos tobulinimui. Vėliau kalbėjo ugdymo skyriaus vedėja Kristina Ališauskaitė, kuri pasidalino jų gimnazijos patirtimi, organizuojant įsivertinimo procesą, įtraukiant į jį gimnazijos bendruomenę, jo optimizavimo, duomenų panaudojimo ir svarbiausia – veiklos tobulinimo procesus. Vėliau pranešimus skaitė gimnazijos mokytojai, kurie dalinosi patirtimi tokiais klausimais, kaip mokymosi veiklos diferencijavimas, mokinių įtraukimas į ugdymo turinio planavimą, tarpdalykinis integravimas, integruojant meną ir fiziką, mokinių įsivertinimas; mokinių bendradarbiavimas, inscenizavimo metodo panaudojimas istorijos pamokose. Mokytojai iliustravo savo pranešimus filmuota medžiaga, mokinių darbų nuotraukomis, mokinių meno darbais, informacinės laidos pranešimu, laikraščio straipsniu ir kt.

Savo patirtį pristatė ir KSM klubo nariai – Jonavos rajono Bukonių pagrindinės mokyklos bendruomenė. Jų patirtis pripažinta ir išleista kaip Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros mokomasis metodinis filmas „Kelias į sėkmę“. Pranešėjos – mokyklos direktoriaus pavaduotojos Dalia Autukienė ir Aurelija Kuperskienė kalbėjo apie tai, jog jų sėkmės prielaidos yra dėmesys kiekvienam bendruomenės nariui, ypač vaikui, nuolatinė refleksija, bei mokymasis, siekiant tenkinti jų bendruomenės vaikų poreikius. Savo pranešimą jos iliustravo filmo fragmentais, jį taip pat papildė mokytojų pasisakymai, kuriuos vienijo viena mintis – svarbiausias dalykas mokytojo darbe – meilė, pagarba ir dėmesys vaikui. Bukonių mokyklos bendruomenės pasisakyme taip pat nuskambėjo mintis, kad jų bendruomenei, jos veiklos tobulinimui, savo vertės pripažinimui buvo labai svarbus išorinio vertinimo procesas, kuris pastiprino juos ir paskatino drąsiau dalintis patirtimi, ieškoti būdų veiklos tobulinimui vardan kiekvieno jų bendruomenės vaiko, net ir tuomet, jei ne kiekvienas gali pasigirti labai aukštais akademiniais pasiekimais. Šios bendruomenės pedagogai savo misiją supranta kaip pagalbą kiekvienam atrasti savo talentą, ugdyti(-is) jį ir siekti savo asmeninių tikslų bei vietos bendruomenėje.

Konferencijoje kalbėjo Šiaulių universiteto dėstytojas Sigitas Balčiūnas ir Vaidas Bacys, kurie trumpai apžvelgė šiuo metu vykstančius mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo rodiklių kaitos darbus. Šią temą plėtojo Kokybės siekiančių mokyklų klubo prezidentė Renata Pavlavičienė, kuri pristatė vieną Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vykdomo ES SF projekto kryptį – kokybiškai dirbančių mokyklų atrankos bei apdovanojimo idėją, pristatė darbo grupės mintis dėl atrankos proceso procedūrų. R. Pavlavičienė paragino konferencijos dalyvius įsitraukti ir dalyvauti kokybiškai dirbančių mokyklų atrankoje, nes pats dalyvavimas toje atrankoje, jos manymu, jau yra kokybės rodiklis

Kaip būtų galima vertinti konferenciją? Manau jog ji buvo sėkminga, nes auditorija išlaikė susidomėjimą visą dieną, pertraukos metu vyko pasidalijimas įspūdžiais ir patirtimi neformalioje aplinkoje, dalyviai kalbėjo, jog Kokybės siekiančių mokyklų klubo konferencijos stiprina jų motyvaciją tolesnėms darbams, dalis dalyvių daugiau sužinojo apie Klubą ir jo veiklą ir labai apčiuopiamas rezultatas – atsirado norinčiųjų įstoti į Kokybės siekiančių mokyklų klubą ir skleisti jo idėjas savo regionuose.

Jelizaveta Tumlovskaja,

Kokybės siekiančių mokyklų klubo narė,

NMVA Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo skyriaus metodininkė

IMG_3565  IMG_3576  IMG_3579