Seminarai mokyklų vadovams

Projekto „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių sukūrimas)“ veiklos „Mokyklos vadovų kvalifikacijos tobulinimo programos parengimas ir išbandymas” 3 dienų 24 akademinių valandų seminarai pagal ,,Mokyklų vadovų ir jų pavaduotojų kvalifikacijos tobulinimo programą“ vyks 2014 metų vasario 10-13 dienomis.

Pradedantiems mokyklų vadovams ir jų pavaduotojams seminarai vyks:
I grupei – vasario 10-11 d. ir gegužės 6 d.  Dubingiuose (Molėtų raj.) (dalyvių sąrašas – 1_grupe),
II grupei – vasario 12-13 d. ir gegužės 7 d. Klaipėdoje (dalyvių sąrašas – 2_grupe).

Patyrusiems mokyklų vadovams ir jų pavaduotojams seminarai vyks:
III grupei – vasario 10-11 d. ir gegužės 6 d. Dubingiuose (Molėtų raj.) (dalyvių sąrašas – 3_grupe),
IV grupei – vasario 12-13 d. ir gegužės 7 d. Klaipėdoje (dalyvių sąrašas – 4_grupe).

Visi seminarai mokymai prasidės 10 val.

Atsiprašome tų mokyklų vadovų, ypač – direktorių pavaduotojų, kurie registravosi, tačiau nebuvo įtraukti į mokymų dalyvių sąrašus. Ieškome galimybių pakartoti mokymus patyrusiems mokyklų vadovams. Jau užsiregistravusieji turėtų pirmenybę dalyvauti pakartotiniuose mokymuose.

Informaciją teikia Panevėžio pedagogų švietimo centro metodininkė konsultantė Birutė Šinkūnaitė tel. 8 45 46 55 46 ir NMVA projekto metodininkas Evaldas Bakonis tel. 8 5 2045374 arba el. p. evaldas.bakonis@nmva.smm.lt