Lietuvos mokinių matematinis mąstymas

Matematinis mąstymas yra vienas iš svarbiausių mokinių pažintinės veiklos komponentų. Mokinių matematinio mąstymo rezultatams įtakos turi emociniai veiksniai, t. y. emocijos, nuostatos, įsitikinimai ir vertybės, įvairūs kognityviniai, socialiniai, kultūriniai veiksniai. Šioje švietimo problemos analizėje analizuojami minėtųjų veiksnių įtaka Lietuvos mokinių matematinio mąstymo rezultatams. Visą švietimo problemos analizę galite skaityti čia.