Informaciniai seminarai nuo 2011 m. rugsėjo 29 d.

Informuojame, kad Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra pretendentams į valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigas organizuoja informacinius seminarus dalyvavimo konkursuose ir kompetencijų vertinimo klausimais.
Informacinių seminarų metu bus supažindinama su konkursų į vadovų pareigas ir kvalifikacinių reikalavimų vadovams pokyčiais pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 patvirtintą „Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašą“ (Žin., 2011, Nr. 83-4050) ir įsakymu Nr. 1194 patvirtintą „Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašą“ (Žin., 2011, Nr. 83-4051). Smulkiau aptariami klausimai, susiję su dalyvavimo konkurse grafikais, pretendento dokumentais, bendrųjų ir vadovavimo kompetencijų vertinimu.
Informaciniai seminarai vyks kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje    (Didlaukio g. 82, Vilnius). Pradžia – 10.00 val. Preliminari trukmė – 2 valandos.
Apie norą dalyvauti seminare prašytume informuoti iš anksto telefonu (8 5) 20 45374 arba el.p. evaldas.bakonis@nmva.smm.lt