Geroji patirtis dirbant su SUP mokiniais

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra pristato Kauno Kovo 11-osios vidurinės mokyklos gerąją patirtį, dirbant su specialiųjų poreikių mokiniais. Pateikiama filmuota medžiaga su mokytojų, specialistų, tėvų komentarais. Medžiaga gali būti aktuali ir naudinga mokyklų vadovams, pedagogams organizuojantiems darbą su specialiųjų poreikių mokiniais, diferencijuojant ir individualizuojant ugdymo turinį mokiniams atsižvelgiant į jų poreikius bei galimybes, siekiant asmeninės pažangos.

Filmuotą medžiagą galite rasti: http://portalas.emokykla.lt/ksm/Lists/Saitai/AllItems.aspx