Švietimo informacijos tinklas „Eurydice“ pristato ataskaitą „Švietimo kokybės užtikrinimas. Europoje įgyvendinama mokyklų vertinimo politika ir metodai“

Šioje ataskaitoje nagrinėjami struktūriniai ir organizaciniai pradinio ir privalomojo vidurinio lygmens mokyklų vertinimo aspektai. Aptariamos visos ES valstybės narės, taip pat Islandija, Norvegija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija ir Turkija. Mokyklos yra švietimo ir mokymo sistemų pagrindas, taigi mokyklų vertinimas – svarbi jų kokybės stebėsenos ir gerinimo priemonė ir būdas gerinti švietimo kokybę apskritai. Ataskaitoje nagrinėjami du pagrindiniai mokyklų vertinimo [...]

Seminarai „Įsivertinimo duomenys – mokyklos pažangos vedlys“

Spalio - gruodžio mėnesiais Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra organizuoja seminarus kviestinių mokyklų administracijos atstovams „Įsivertinimo duomenys – mokyklos pažangos vedlys“. Seminaro metu numatoma supažindinti dalyvius su duomenų apdorojimo, analizės, interpretavimo galimybėmis, su IQES online internetinės sistemos galimybėmis įsivertinimui ir veiklos tobulinimui, pristatyti ir aptarti mokyklų įsivertinimo patirtį mokyklos tobulinimui. Šiam seminarui registruotis [...]

Prienų r. Išlaužo pagrindinė mokykla dalijasi savo patirtimi

Kokybės siekiančių mokyklų klubo bendradarbiavimo aplinkoje patalpintas klubo narės, Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos, pasidalijimo gerąja patirtimi straipsnis. Prienų rajono Išlaužo pagrindinė mokykla turi ilgametę mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo patirtį. Šios mokyklos bendruomenė sėkmingai taiko įsivertinimo duomenis mokyklos veiklos tobulinimui, nukreiptam į mokinio asmeninės pažangos skatinimą. Portalo emokykla.lt Kokybės siekiančių mokyklų bendradarbiavimo [...]

Šiandien Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė atvyksta susitikti su vadovaujančiais išorės vertintojais

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra tradiciškai, prasidedant naujiems mokslo metams, organizuoja seminarą vadovaujantiems išorės vertintojams. Šį kartą seminaras skiriamas duomenimis grįsto valdymo analizei – vadovaujantieji išorės vertintojai  stiprins savo gebėjimus interpretuoti kokybinius duomenis, nagrinėti koreliacinius ryšius tarp skirtingų pamokos aspektų, juos paversti kiekybiniais duomenimis, tikslingai formuluoti vertinamos mokyklos veiklos kokybės stebėjimo išvadas [...]