Refleksijos dienų „Įsivertinimo prasmė mokyklos veikloje“ apžvalga

  2015 m. sausio 7 d. Šiaulių Didždvario gimnazijoje ir sausio 9 d. Vilniaus Užupio gimnazijoje vyko išorės vertintojų refleksijos dienos „Įsivertinimo prasmė mokyklos veikloje“ . Renginio metu išorės vertintojai  susipažino, nagrinėjo atnaujintus mokyklos įsivertinimo rodiklius, parengtus remiantis Geros mokyklos koncepcija ir tiesioginės internetinės mokyklos įsivertinimo ir tobulinimo sistemos „IQES online Lietuva“ metodika. Šis renginys vyko kaip viešoji [...]

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PRISIJUNGĖ PRIE PROJEKTO „VAIKŲ SVAJONĖS“

vaiku-svajones-logo Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra 2014 m. dalyvavo projekte „Vaikų svajonės“. Organizuotoje Pyragų dienoje surinktos lėšos buvo skirtos vieno vaiko svajonių išpildymui. Gruodžio 23 d. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros darbuotojai išpildė 3 metukų Edgaro iš Panevėžio miesto svajonę. Jam buvo įteiktos rogutės ir daug kitų dovanų. Belieka Edgarui tik palinkėti, kad greičiau iškristų žiemos sniegas.   [...]

Kiekvieno mokinio išmokimo stebėjimo poveikis individualiai mokymosi pažangai

  Įvairūs tyrimai ir NMVA išorinio vertinimo rezultatai atskleidžia, kad norint pasiekti geresnių mokymosi rezultatų reikia atkreipti dėmesį ne tik į informacijos pateikimą, bet ir į tai, kas vyksta pamokoje, nes būtent joje svarbus vaidmuo tenka mokytojui kaip mokinio mokymosi vadovui – palydovui, kuris turi nuolat stebėti kiekvieną mokinį, žinoti jam kylančius sunkumus, iškart tinkamai įvertinti ar akcentuoti klaidas, nuosekliai matuoti kiekvieno mokinio pasiektą mokymosi pažangą. Tai turi būti sistemingas procesas, kurį vadiname išmokimo stebėjimu, galinčiu padėti mokytojui ir mokiniui vertinti mokymąsi ir turėti lemiamą įtaką mokymosi pažangai. Kiekvieno mokinio išmokimo stebėjimo poveikis individualiai mokymosi pažangai. Žvilgsnis į mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo duomenis. (Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ 2014 m. Nr. 11 (344) p. 10.)   [...]