Eurydice skelbia 2016 m. teminę struktūrinių švietimo rodiklių apžvalgą

pav. Kurios Europos šalys teikia rekomendacijas dėl ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo kokybės ir sudaro galimybes visiems vaikams dalyvauti ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme? Ar mokyklos gauna papildomų lėšų mokinių iš nepalankios socialinės aplinkos ugdymui? Kuriose Europos šalyse mokytojai yra apmokomi, kaip spręsti ankstyvojo mokinių pasitraukimo iš švietimo sistemos problemas? Ar visoje Europoje stojant į aukštojo mokslo įstaigas pripažįstami savaiminio mokymosi pasiekimai? Atsakymus į šiuos klausimus galite rasti Euridice teminėse apžvalgose. Leidiniuose nagrinėjamos penkios pagrindinės sritys - ankstyvasis ugdymas, pagrindiniai gebėjimai, aukštasis mokslas, baigusiųjų studijas galimybės įsidarbinti ir studentų judumas mokymosi tikslais - ir šių sričių struktūriniai dariniai, politikos pokyčiai ir reformos kiekvienoje šalyje. [...]

Progimnazija ir pagrindinė mokykla: kam naudingi ir reikalingi skirtumai?

Šiandien, vasario 21 d. 14.00 val. Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra kartu su „Mokytojo TV" kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Progimnazija ir pagrindinė mokykla: kam naudingi ir reikalingi skirtumai?". Transliacijos tikslas – švietimo bendruomenei pristatyti Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros atliktos analizės „Progimnazijų ir pagrindinių mokyklų paskirtis ir vieta bendrojo ugdymo sistemoje" pagrindines išvadas, aptarti jas su ekspertais – [...]

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų akreditacija

  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V-80 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“ akredituotos šios institucijos: Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras (5 metams), Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba (3 metams), Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Karjeros ir kompetencijų centras (3 metams), VšĮ Inovacijų ir kompetencijų ugdymo institutas (3 metams), Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras (3 metams). [...]

Konsultuojame veiklos kokybės įsivertinimo klausimais

Mokyklų įsivertinimo skyrius siūlo konsultacijas bendrojo ugdymo mokyklų ir institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, atstovams veiklos kokybės įsivertinimo organizavimo, duomenų interpretavimo, jų pateikimo ir panaudojimo klausimais. Konsultuotis galima telefonu (8 5)  204 5373, elektroniniu paštu (žr. www.nmva.smm.lt - Struktūra ir kontaktai - Darbuotojai), atvykus į Agentūrą (iš anksto suderinus atvykimo laiką) [...]