Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai

NMVA, pasibaigus ES SF projektui „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo ugdymo mokyklose (modelių sukūrimas),  pradeda savo vidinį projektą, finansuojamą iš biudžeto lėšų,  „Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“. Projekto esmę sudaro tai, kaip mokytojų mokymasis daro įtaką mokinių mokymuisi ir jų pažangai bei pasiekimams. MOKYTOJAI moko skaitymo kompetencijų (IQES Skaitymo strategijos); kaip jiems sekasi tai daryti, pasitikrina panaudodami individualų grįžtamąjį [...]

Kviečiame teikti informaciją apie 2016 m. vertinamas mokyklas

Maloniai primename, kad vadovaujantis Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 13.1 punktu iki einamųjų metų gegužės 20 d. turėtumėte agentūrai pateikti siūlomų vertinti mokyklų sąrašą vieneriems metams ir informaciją apie siūlomas vertinti mokyklas per kitų dviejų metų laikotarpį. Jei turite klausimų, kreipkitės: tel.: (85) 277 9024, el.paštu: snieguole.vaicekauskiene@nmva.smm.lt, Mokyklų [...]

Seminaras Vilniaus m. savivaldybės komandai

  Gegužės 12 d. organizuojamas nemokamas seminaras Vilniaus m. savivaldybės komandai (savivaldybės švietimo padalinio specialistams ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vadovams (direktoriams, jų pavaduotojams, įsivertinimo grupių pirmininkams)) „Įsivertinimo anketų analizės duomenys – kokybės stiprinimo veiksnys“. Į seminarus kviečiame po 1 atstovą iš mokyklos, kurios užpildė bei atsiuntė pažangos ir įsivertinimo anketas už 2013-2014 m. m. Numatomas dalyvių [...]