Kelias į tobulybę nesibaigiantis: Škotijos švietimo tarnybos inspektorės dalijosi ikimokyklinio ugdymo įstaigų vertinimo patirtimi

  Basic CMYK Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra gilinasi į vertinimo (įsivertinimo ir išorinio vertinimo) svarbą, dalyvaudama tarptautinėse SICI konferencijose ir organizuodama Lietuvoje susipažinimą su pasaulyje vykdoma praktika vertinimo srityje. Šių metų balandžio 16–17 dienomis Lietuvoje viešėjo iš Škotijos švietimo tarnybos (angliškai Education Scotland) inspektorės Barbara Daly ir Shona Taylor, kurios dalijosi Škotijos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vertinimo patirtimi. [...]

PIRMĄ KARTĄ BUS NOMINUOTOS MOKYKLOS, LABIAUSIAI ATITINKANČIOS GEROS MOKYKLOS KONCEPCIJOS (PROJEKTAS) NUOSTATAS

Vykdydami projekto „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių sukūrimas)“ veiklą „Kokybiškai dirbančių mokyklų nominacijos įsteigimas ir jų gerosios patirties sklaida“ ir siekdami paskatinti ilgalaikes įvairių tipų mokyklų ir jų steigėjų iniciatyvas gerinti mokyklų veiklos kokybę, Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija ir Kokybės siekiančių mokyklų klubas 2014–2015 mokslo metais praktiškai [...]

Seminarai savivaldybių komandoms

  Balandžio – gegužės mėnesiais organizuojami nemokami seminarai savivaldybių komandoms (savivaldybės švietimo padalinio specialistams ir visų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vadovams) „Įsivertinimo anketų analizės duomenys – kokybės stiprinimo veiksnys“. Į seminarus kviečiamos tų savivaldybių komandos, kurios dalyvavo seminare „Mokyklos pažangos identifikavimo, pamatavimo ir skatinimo galimybės“ ir visos mokyklos užpildė ir atsiuntė pažangos ir įsivertinimo [...]

Kokybės siekiančių mokyklų klubo konferencija „Kokių pasiekimų tikimės iš Geros mokyklos“

Balandžio 2 dieną (ketvirtadienį) Kauno Bernardo Brazdžionio pagrindinėje mokykloje (Partizanų g. 22, Kaunas) vyks tradicinė Kokybės siekiančių mokyklų klubo ir Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros konferencija. Konferencijos tema „Kokių pasiekimų tikimės iš Geros mokyklos“. Numatoma diskutuoti apie geros mokyklos poveikį mokinių individualiai pažangai, jų pasiekimams, analizuojant tarptautinių tyrimų rezultatus. Konferencijos pradžia 11 val., numatoma pabaiga apie [...]

Seminarų ciklas išorės vertintojams

Mokyklų veiklos kokybės išorės vertintojams organizuojamas darbo su Excel programa seminarų ciklas. Mokymai vyks diferencijuotai, tad prieš registraciją į seminarą reikia atlikti užduotis ir užpildyti anketą: 1 užduotis 2 užduotis (koreliacija) Duomenys užduotims atlikti Anketa Seminarų datos: balandžio 2 d. – sunkiai atlikusių užduotis  grupė; balandžio 15 d. – vidutiniškai atlikusių užduotis grupė; balandžio 17 d. – sėkmingai atlikusių užduotis [...]