Kviečiame teikti informaciją apie 2017 m. vertinamas mokyklas

Maloniai primename, kad vadovaujantis Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 13.1 punktu iki einamųjų metų gegužės 20 d. turėtumėte agentūrai pateikti siūlomų vertinti mokyklų sąrašą vieneriems metams ir informaciją apie siūlomas vertinti mokyklas per kitų dviejų metų laikotarpį. Jei turite klausimų, kreipkitės: tel.: (85) 277 9024, el.paštu: snieguole.vaicekauskiene@nmva.smm.lt, Mokyklų [...]

Konkursas Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktoriaus pareigoms eiti.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus [...]

Seminaras mokykloms, įgyvendinančioms projektą „EMILE klasė“

  Šių metų gegužės 6 dieną Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, bendradarbiaudama su Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriumi ir Prancūzų institutu Lietuvoje surengė seminarą „EMILE kokybės standarto ir nacionalinių įsivertinimo rodiklių dermė“, skirtą mokykloms įgyvendinančioms integruoto dvikalbio ugdymo projektą „EMILE klasė“. Seminaro metu buvo pristatyta EMILE projekto plėtra Europoje ir Lietuvoje, projekto dalyviai [...]