NMVA pristatė Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų vadovams įžvalgas apie vertintų mokyklų pamokos kokybę

  Šių metų rugsėjo 28 dieną Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros darbuotojos Laima Gudaitė, Mokyklų įsivertinimo skyriaus vedėja ir Erika Kiseliovė, Informavimo ir administravimo skyriaus vedėja, skaitė pranešimą „Išorinio vertinimo pastebėjimai apie pamokos kokybę“ Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vadovams. Dalyviams buvo pristatyta Lietuvos ir Vilniaus m. bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės apžvalga, nuo strateginio valdymo iki pamokos [...]

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra skelbia bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo išorės vertintojų atranką.

Vadovaujantis Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės audito išorės vertintojų atrankos ir atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-1113 „Dėl Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės audito išorės vertintojų atrankos ir atestavimo taisyklių patvirtinimo“,  6, 7 ir 8 punktais, kandidatai į išorės vertintojus turi atitikti šiuos reikalavimus: Bendrieji reikalavimai: aukštasis [...]

Dėl švietimo pagalbos įstaigų konsolidavimo plano įgyvendinimo

  Įgyvendinant Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-380 patvirtintą Švietimo kokybės srities ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų veiklos ir kompetencijų konsolidavimo planą, pedagogų kvalifikacijos tobulinimą vykdančių institucijų veiklos išorinio vertinimo, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, profesijos mokytojų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų [...]

Atgal į mokyklą: Eurydice išleido naują apžvalgą apie 2016-2017 mokslo metų kalendorius

  Vasara baigėsi ir atėjo laikas grįžti į mokyklą. Šią savaitę, mokslo metai pradiniame ugdyme prasideda daugelyje „Eurydice“ tinklo šalių. Tačiau kai kuriose šalyse mokiniai ir mokytojai jau prieš kelias savaites sugrįžo atgal į įprastą ritmą. Atostogų trukmė ir jų laikotarpis Europoje skiriasi dėl tradicijų, kultūrinių ir klimato skirtumų. Nors yra šalių, kuriose mokinių atostogos būna dažniau ir ilgiau tęsiasi mokslo metų laikotarpiu, tačiau kitose [...]